Lidenskapelig opptatt av varige løsninger og kvaliteter

Grubbegata 14 eies av familien Clausen, som siden 1846 har drevet med trykkeri og bokbinderi i Oslo. På 1800- og tidlig 1900-tall hadde bedriften ulike adresser, men i 1939 flyttet de inn i sitt splitter nye bygg i Grubbegata 14.

Én av firmaets spesialiteter, var produksjon av protokoller for regnskaps- og bokførsel. Slike protokoller var en nødvendighet for alle forretningsdrivere, og over årene har derfor stabler på stabler med protokoller funnet veien fra Grubbegata 14 til kunder over hele landet. Etter hvert innhentet den digitale utviklingen også bokbinderiet, og protokoller ble erstattet med Excel-ark. Tidlig på 2000-tallet ble aktiviteten til selskapet derfor tilpasset en ny virkelighet. De flyttet ut av Oslo og er i dag en betydelig aktør innen emballasje- og logistikkløsninger for næringslivet. Grubbegata 14 er fortsatt i familiens eie og de siste årene har eiendommen vært leid ut til kreative virksomheter. Som eiendomsaktør er Clausen-familien en liten, men svært seriøs og langsiktig aktør. Grubbegata 14 er selskapets eneste eiendom i Oslo, og de har nå bestemt seg for at bygget skal bli et forbildeprosjekt for bærekraftig rehabilitering av eksisterende bygg. Det legges derfor vekt på varige, miljøriktige, kvaliteter som skal stå seg over tid. For deg som leietaker i bygget betyr det ikke bare at du får et bærekraftig og godt bearbeidet bygg, du får også en dedikert gårdeier som setter fornøyde leietakere i førersetet. 

«Jeg må jo legge igjen et lite merke i verden, og dette bygget blir et slikt merke. Derfor legger jeg æren min i å gjøre det skikkelig.»


- Gårdeier og utbygger, Knut Peter Clausen

Visninger

Visning etter avtale

Kontakt oss

avatar

Peter Rød

Associate Director

avatar

Rafael Tabel

Analyst

Send en henvendelse